top of page

Kiểm soát bọ chét

Welcome to our comprehensive webpage on pest control for mites and chiggers. This webpage will explore what mites and chiggers are, how they can infest your home, what steps you can take to prevent them, and how Imperial Pest PRevention can control them.

Làm thế nào để thoát khỏi bọ chét

Cách kiểm soát Bọ chét . Nếu bạn tình cờ xem được trang này, bạn có thể an tâm cho bạn biết nhiều khả năng có một số vật nuôi trong nhà hoặc động vật hoang dã có thể đến thăm nhà bạn hoặc đi dạo trên bãi cỏ của bạn. Mặc dù bọ chét và bọ ve là những loài côn trùng ký sinh hoàn toàn khác nhau nhưng chúng có một số thói quen giống nhau và khiến chúng nhầm lẫn. Bọ chét và Bọ ve đều là ký sinh trùng, có nghĩa là chúng sống sót ngoài vật chủ để tồn tại. Trong trường hợp của Bọ chét và Bọ ve, chúng đâm vào vật chủ, hút chất dinh dưỡng quan trọng đối với sự tồn tại của côn trùng và ăn cho đến khi căng sữa. Tất cả những điều này được thực hiện với chi phí của vật nuôi, con người, trẻ em hoặc bất kỳ vật chủ nào mà chúng chọn để nuôi.

Vì Bọ chét và Bọ ve có thể làm tổ ở cả trong nhà và ngoài trời, các phương án điều trị sẽ khác nhau và sẽ phải sử dụng các phương pháp khác nhau. Việc chủ nhà tự mình giải quyết các vấn đề về bọ chét và bọ ve là một thách thức vì thông thường chủ nhà phải được xử lý, bãi cỏ phải được xử lý, cây bụi xung quanh phải được xử lý, và rõ ràng là bên trong ngôi nhà. Do đó, việc xác định Bọ chét và Bọ ve đúng cách từ chuyên gia dịch hại như Phòng chống dịch hại Hoàng gia là rất quan trọng để điều trị thành công.

Các bác sĩ cho biết:

Một nhân viên văn phòng đủ điều kiện của Imperial Pest Prevention hoặc kỹ thuật viên được đào tạo sẽ có thể đưa ra các lựa chọn điều trị, các chương trình phun được đề xuất phù hợp và điều chỉnh nhu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi chỉ cách một cuộc điện thoại 386-956-9506.

Kiểm soát bọ chét và bọ ve

 • Đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với chủ nhà. Điều duy nhất có thể được thực hiện để kiểm soát một phần những côn trùng này là giữ cho bên trong nhà của bạn được hút bụi hoàn toàn.

 • Điều quan trọng nữa là vứt bỏ các mảnh vụn chân không bên ngoài nhà trong thùng rác bên ngoài.

 • Tắm cho thú cưng của bạn và làm theo gợi ý của bác sĩ thú y về loại dầu gội đầu, phương pháp điều trị tại chỗ phù hợp được khuyến nghị, v.v. Chúng tôi không phải là Bác sĩ thú y và không thể trình bày chi tiết về các sản phẩm trực tiếp cho thú cưng.

 • Bạn gọi cho chuyên gia kiểm soát dịch hại như Imperial Pest Prevention càng sớm thì càng tốt. Do thiết bị được sử dụng, phần lớn các vị trí xử lý và nhiều loại sản phẩm, nên việc tìm kiếm một chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại gần như là một cuộc chiến không hồi kết đối với chủ nhà. Hãy nhớ làm theo Bản PDF Chuẩn bị Dịch vụ Bọ chét và Bọ ve này để đảm bảo việc điều trị kiểm soát dịch hại thành công nhất.

Kiểm soát bọ chét

  • Với một chương trình kiểm soát dịch hại thường xuyên, các phương pháp điều trị phun cỏ , phun thuốc cho cây bụi từ Imperial Pest Prevention và sự siêng năng tại nhà, ngôi nhà của bạn sẽ không còn Bọ chét, Bọ ve và các loài gây hại khác. Hãy nhớ rằng, phòng chống dịch hại Imperial đảm bảo bạn không bị dịch hại, hoặc chúng tôi sẽ trả lại miễn phí. Nhân viên văn phòng và kỹ thuật viên thân thiện của chúng tôi chỉ cách một cuộc điện thoại; liên hệ với chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi theo số 386-956-9506

  • Các bác sĩ cho biết:

  • Tất cả nội dung trong trang web bọ chét và bọ ve này đã được viết tay bởi Nhà côn trùng học Jonathan Stoddard và có bản quyền.

How did I get Chiggers?

Chiggers are typically found in grassy areas, so if you spend time outdoors, you are at risk of getting chigger bites. Chiggers attach to clothing or skin and can be carried into your home. Pets can also bring chiggers into the house.

Self-Help for Chiggers or Mites

If chiggers have bitten you, there are several steps you can put in action to relieve the itching and prevent infection. First, wash affected areas area with soap and water. Then, apply a topical anti-itch cream or calamine lotion. Avoid scratching the bites, as this can cause infection. We advise seeking medical attention from a Dermatologist.

How do I Prepare my home before having a pest control service for chiggers and mites?

Before scheduling a pest control service for chiggers and mites, there are several steps you can take to prepare your home:

 • Remove clutter: Remove any unnecessary clutter from your home, as this can provide hiding places for pests.

 • Clean thoroughly: Vacuum carpets and upholstered furniture to remove dust and debris. Wash bedding and linens in hot water.

 • Seal cracks and gaps: Seal any cracks or crevices in your home's foundation, walls, and windows to prevent pests from entering.

 • Trim vegetation: Keep grass and shrubs trimmed to reduce hiding places for pests.

 • Store food properly: Store food in airtight containers to prevent pests from accessing it.

Tips to keep my home free from Chiggers or Mites

 • Keep your home clean: Regular cleaning can help prevent pests from infesting your home. Vacuum carpets, and upholstered furniture, and wash bedding and linens in hot water.

 • Seal gaps and cracks: Sealing is a terrific way to prevent pests from entering your home.

 • Keeping vegetation cut back from touching the structure: Trimming shrubs and plants will reduce hiding places for pests.

 • Store food in airtight containers to prevent pests from accessing it.

 • Schedule regular pest control services: Regular pest control services can help prevent infestations and keep your home free from pests.

Pest Control Company For Mites

How does imperial pest prevention help get rid of mites and chiggers? Great question! Imperial Pest Prevention is a professional pest control company that offers services to help homeowners and businesses prevent and control mite and chigger infestations. Our trained technicians can thoroughly inspect your property to identify areas prone to infestation. We use various methods to treat infestations, including chemical treatments, dusting, and fog.
We also provide you with recommendations on how to prevent future infestations. Be sure to follow our preparation list mentioned above and our self-help tips.
Your Imperial Pest Prevention technician is also trained to handle mite pesticide products safely and can deliver results.
Working with us lets you know that your home is protected from mites and chiggers. Our services can help prevent pest infestations and keep your home free from these pests.

bottom of page