top of page

Điều trị mối

Imperial Pest Prevention has established itself as a leading termite treatment company, renowned for its wide array of services to combat and safeguard against termite infestations. We recognize the extensive damage termites can cause and, therefore, offer a diverse and effective suite of treatment options tailored to each client's unique needs.

Our approach begins with liquid treatments, which involve creating a chemical barrier in the soil around a property. 

This method is not only effective in eliminating existing infestations but also serves as a robust preventive measure against future termite ingress. Complementing this, we employ Termite Bait Station treatments, a strategic method involving placing bait stations around the property. These stations attract termites, which then feed on the bait and carry it back to their colony, effectively reducing the colony size over time.

Our Tent Fumigation Services offer a comprehensive solution in cases of extensive infestations. This involves covering the entire property with a tent and administering a fumigant that penetrates all areas, ensuring the complete eradication of termites, even in the most inaccessible places.

For localized termite activity, our Spot Treatments are an ideal solution. These treatments are targeted to specific areas of infestation, providing a quick and effective remedy without the need for more extensive interventions.

Understanding the importance of continuous protection, we also provide Full Perimeter Treatments. This involves treating the entire perimeter of a property to create a continuous barrier against termites, offering long-term protection and peace of mind.

For new constructions, our Construction Pretreatments are essential. We apply preventive treatments during construction, which helps safeguard the structure from termite attacks immediately.

At Imperial Pest Prevention, we pride ourselves on our ability to address any and all termite-related concerns. Whether it's a residential home, commercial property, new construction, or a specific area requiring attention, our expert team is equipped with the knowledge, tools, and experience to provide the most effective termite treatment solutions. We are committed to protecting our client's properties from termites' costly and destructive impact. When treating wood-destroying organisms, you have options.

 

These Organisms and insects will cause destructive damage to the home to the point that they may become structural and ultimately result in expensive repairs. Suppose you suspect a termite infestation or see insects around. In that case, contacting a pest control specialist like Imperial Pest Prevention at 386-956-9506 to perform a WDO inspection and discuss Termite and Wood Destroying Organism treatment options is best. Below are some treatment options that are available from Imperial Pest Prevention.

Different Types of Termite Treatments

Termite treatments vary widely, each tailored to specific situations and types of infestations. The most common approach is liquid treatments, which involve applying a chemical barrier in the soil around a property, effectively blocking termites from entering. This method is highly effective for both eradicating current infestations and preventing future ones. In contrast, Termite Bait Station treatments focus on attracting termites to bait stations strategically placed around the property. Termites feed on the bait and return it to their colony, gradually reducing the colony size.

For extensive termite problems, Tent Fumigation Services are often employed. This process involves enclosing the entire property in a tent and introducing a fumigant that permeates all areas, ensuring thorough eradication of the termites. Spot treatments are used for localized infestations, targeting specific areas with precision and effectiveness and offering a quick solution without extensive intervention.

Additionally, Perimeter Treatments provide ongoing protection by treating the entire perimeter of a property, creating a continuous barrier against future termite invasions. Construction Pretreatments are applied during the building phase for new constructions, offering foundational protection against termites from the outset. Each of these treatments has its unique advantages and can be chosen based on the severity and location of the termite infestation, ensuring effective and lasting termite control.

Xử lý gỗ Borate

Borate là một loại bột hoặc chất lỏng mà chúng tôi sử dụng tại Imperial Pest Prevention, giúp bảo vệ gỗ khỏi sự xâm nhập của mối mọt và các sinh vật phá hủy gỗ khác như nấm mục nát gỗ. Borates dễ dàng hấp thụ vào gỗ chưa hoàn thiện và tạo ra một rào cản giúp loại bỏ mối mọt ăn các vị trí đã được xử lý. Phương pháp xử lý mối mọt này hoạt động tốt nhất để bảo vệ các khu vực dễ bị tổn thương của ngôi nhà mà không thể sửa chữa dễ dàng, chẳng hạn như sàn phụ, thanh nối sàn, đinh tán lộ ra ngoài, khung và ngưỡng cửa thu thập thông tin, giàn áp mái và vì kèo, v.v. Phương pháp xử lý bằng mối ghép giúp ngăn chặn gỗ, hư hại côn trùng xâm nhiễm vào các vị trí gỗ không được xử lý liền kề. Chúng tôi tại Imperial Pest Prevention khuyến nghị phương pháp điều trị này cho bất kỳ không gian thu thập thông tin hoặc gác mái nào. Nó cũng hoạt động rất tốt cho những người có thể muốn tu sửa và muốn xử lý các vị trí bằng gỗ trước khi niêm phong các đinh tán hoặc đóng khung trong tường.

Các bác sĩ cho biết:

Một điều mà nhiều khách hàng thích là nó là một sự lựa chọn tự nhiên của việc kiểm soát. Borat bao gồm oxy và bo.

Khi mối ăn gỗ đã qua xử lý, borat sẽ từ từ phá vỡ các chức năng trao đổi chất trong côn trùng. Bởi vì nó hoạt động chậm, không thể phát hiện được với mối, mối có tính xã hội; các borat cuối cùng ngăn cản khả năng chế biến thức ăn của mối, khiến những con côn trùng đó cuối cùng chết đói.

Trạm diệt mối Vs. Xử lý chất lỏng

Có từ trước năm 1989, hydrocacbon clo hóa là sản phẩm được ưa thích để kiểm soát chất lỏng mối mọt và là một lý do chính đáng. Những sản phẩm này là một hiện tượng trong việc kiểm soát mối mọt và tồn tại trong một thời gian rất dài. Chúng rất tuyệt vời để kiểm soát mối mọt, nhưng chúng bắt đầu xuất hiện trong thử nghiệm cấp nước thành phố theo thời gian. Rõ ràng, điều này đã gây ra một sự dừng lại nhanh chóng và dẫn đến một lệnh cấm mà cuối cùng dẫn đến các sản phẩm bị cấm.

Các bác sĩ cho biết:

Xử lý mối bằng chất lỏng ngày nay được sử dụng nhiều nhất như một biện pháp phòng ngừa và khắc phục để giúp ngăn chặn hoặc sửa chữa mối dưới lòng đất. Tại Imperial Pest Prevention, chúng tôi sử dụng các sản phẩm điều trị không gây hại có chứa Fipronil như của Termidor. Sự lựa chọn lựa chọn kết quả vượt trội của nhà cung cấp sản phẩm này là tiết kiệm chi phí cho chủ nhà và có tỷ lệ thành công cực kỳ cao hàng năm so với các trạm diệt mối. Các phương pháp điều trị mối trọn gói sẽ khác nhau giữa các nhà tùy thuộc vào quy mô của ngôi nhà, công trình xây dựng của ngôi nhà, v.v.

  • Rào cản này được thiết kế để tồn tại 5 năm trước khi yêu cầu điều trị lại bổ sung.

  • Lớp màng chắn này đối với mối không mùi, không màu và không vị, cho phép những con mối đi qua khu vực đã được xử lý trở thành vật mang mối vô danh để xử lý mối, dẫn đến sự lây nhiễm và tiêu diệt toàn bộ gia đình mối bị nhiễm trong đàn mối đó.

  • Cách xử lý mối hiệu quả này cũng an toàn cho môi trường mà không gây ra các phản ứng tiêu cực với môi trường.

Điều trị tại chỗ mối

Xử lý mối tại chỗ là một loại phương pháp điều trị mối khác được cung cấp cho chủ nhà, doanh nghiệp, v.v. Nhược điểm của phương pháp điều trị này là việc đảm bảo phương pháp điều trị tại chỗ rất phức tạp. Mối là những kẻ phá hoại ẩn giấu và có thể ở nhiều hơn một vị trí bị ảnh hưởng có thể đang xuất hiện các triệu chứng của sự xâm nhập.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Điều trị tại chỗ thường dành cho một vị trí cực kỳ khu trú, cô lập. Đó là việc phân phối thuốc diệt mối vào một vị trí hoặc khoảng trống nơi có thể xuất hiện các triệu chứng xâm nhập của mối khi cố gắng kiểm soát khu vực bản địa đó. Tỷ lệ điều trị thành công vẫn chỉ là mối nguy hiểm vì mối có thể hiện diện ở những khu vực lớn hơn có thể bị ẩn. Imperial Pest Prevention sẽ không từ chối một phương pháp điều trị tại chỗ cho người tiêu dùng, nhưng chúng tôi sẽ hướng dẫn người mua dịch vụ đó. Do đó, họ có một sự lựa chọn quyết định rõ ràng khi đi đến quyết định đó.

Xử lý mối mọt ở gần tôi

Với việc Kiểm tra WDO thường xuyên, Chính sách Xử lý Mối mọt và chương trình kiểm soát dịch hại có hiệu lực từ Imperial Pest Prevention, ngôi nhà của bạn sẽ có cơ hội tốt nhất để không còn Mối và các loài gây hại khác. Chúng tôi đảm bảo cho bạn là không có sâu bệnh, hoặc chúng tôi sẽ trả lại miễn phí. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào; nhân viên văn phòng thân thiện và kỹ thuật viên của chúng tôi chỉ cách một cuộc điện thoại 386-956-9506 . Chúng tôi sẵn lòng gặp gỡ bạn hoặc bất kỳ khách hàng nào của chúng tôi để đưa ra giải pháp xử lý mối mọt tốt nhất có thể cho ngôi nhà của bạn. Cho dù là xử lý khử trùng trong lều , xử lý tại chỗ hay dịch vụ xử lý đất dưới lòng đất, chúng tôi đều thực hiện.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Tất cả nội dung trong trang web điều trị mối mọt này được viết dưới dạng tự nhiên bởi Nhà côn trùng học Jonathan Stoddard và có bản quyền.

bottom of page