top of page

Kiểm soát bọ chét

At Imperial Pest Prevention, we are proud to be a leading flea and tick treatment company with over 160 years of combined staff experience. Our expertise in pest control has made us the go-to choice for homeowners and businesses across Volusia County, Flagler County, St. John's County, Seminole County, and Brevard County.

In Volusia County, we serve the vibrant communities of Daytona Beach, Ormond Beach, Port Orange, New Smyrna Beach, DeLand, Deltona, and others. Each area, with its unique characteristics, receives our

Cách kiểm soát Bọ chét . Nếu bạn tình cờ xem được trang này, bạn có thể an tâm cho bạn biết nhiều khả năng có một số vật nuôi trong nhà hoặc động vật hoang dã có thể đến thăm nhà bạn hoặc đi dạo trên bãi cỏ của bạn. Mặc dù bọ chét và bọ ve là những loài côn trùng ký sinh hoàn toàn khác nhau nhưng chúng có một số thói quen giống nhau và khiến chúng nhầm lẫn. Bọ chét và Bọ ve đều là ký sinh trùng, có nghĩa là chúng sống sót ngoài vật chủ để tồn tại. Trong trường hợp của Bọ chét và Bọ ve, chúng đâm vào vật chủ, hút chất dinh dưỡng quan trọng đối với sự tồn tại của côn trùng và ăn cho đến khi căng sữa. Tất cả những điều này được thực hiện với chi phí của vật nuôi, con người, trẻ em hoặc bất kỳ vật chủ nào mà chúng chọn để nuôi.

Vì Bọ chét và Bọ ve có thể làm tổ ở cả trong nhà và ngoài trời, các phương án điều trị sẽ khác nhau và sẽ phải sử dụng các phương pháp khác nhau. Việc chủ nhà tự mình giải quyết các vấn đề về bọ chét và bọ ve là một thách thức vì thông thường chủ nhà phải được xử lý, bãi cỏ phải được xử lý, cây bụi xung quanh phải được xử lý, và rõ ràng là bên trong ngôi nhà. Do đó, việc xác định Bọ chét và Bọ ve đúng cách từ chuyên gia dịch hại như Phòng chống dịch hại Hoàng gia là rất quan trọng để điều trị thành công.

Các bác sĩ cho biết:

Một nhân viên văn phòng đủ điều kiện của Imperial Pest Prevention hoặc kỹ thuật viên được đào tạo sẽ có thể đưa ra các lựa chọn điều trị, các chương trình phun được đề xuất phù hợp và điều chỉnh nhu cầu cụ thể của bạn. Chúng tôi chỉ cách một cuộc điện thoại 386-956-9506.

What Are The Dangers Of Having Fleas

Fleas are small, wingless parasites that feed on the blood of animals and humans. Having fleas in your environment can pose several risks and dangers:

 • Bites and Allergic Reactions: Flea bites can cause itching and discomfort. Some people and pets have allergic reactions to flea saliva, leading to intense itching, redness, and swelling. This condition, known as flea allergy dermatitis, is particularly common in dogs and cats.

 • Secondary Skin Infections: The scratching and biting at flea bites can lead to secondary skin infections in both humans and pets. These infections may require treatment with antibiotics.

 • Transmission of Diseases: Fleas are known vectors of various diseases. They can transmit bacterial diseases such as typhus and plague, and they also transmit tapeworms to pets and sometimes humans.

 • Anemia in Pets: In severe infestations, particularly in young, old, or immunocompromised animals, the blood loss caused by fleas can lead to anemia. This condition is characterized by a lack of enough red blood cells, which can be dangerous if not treated.

 • Stress and Discomfort for Pets: Infestations can cause significant stress and discomfort for pets. Persistent itching and biting can decrease the affected animals' overall well-being and quality of life.

 • Spread and Proliferation: Fleas reproduce quickly, and a small infestation can turn into a large problem in a short time. They can also spread to different areas of your home and other pets.

 • Difficulty in Eradication: Once established, fleas can be challenging to eradicate. They have a complex life cycle; treatments must address all stages, from eggs to adults, to be effective.

 • Impact on Human Health: While fleas prefer animal hosts, they can bite humans, leading to itching and discomfort. In rare cases, people can develop an allergic reaction to flea bites.

 • Environmental Contamination: Flea infestations often require treatment of the affected animal and the household environment, which can sometimes involve the use of pesticides.

 • Psychological Impact: The presence of fleas can cause anxiety and distress for pet owners, leading to a feeling of being uncomfortable in one's own home.

Due to these risks, take flea infestations seriously and undertake prompt and effective control measures, including regular pet treatments, cleaning, and, if necessary, consulting a veterinarian or pest control professional like Imperial Pest Prevention.

Làm thế nào để thoát khỏi bọ chét

 • Đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với chủ nhà. Điều duy nhất có thể được thực hiện để kiểm soát một phần những côn trùng này là giữ cho bên trong nhà của bạn được hút bụi hoàn toàn.

 • Điều quan trọng nữa là vứt bỏ các mảnh vụn chân không bên ngoài nhà trong thùng rác bên ngoài.

 • Tắm cho thú cưng của bạn và làm theo gợi ý của bác sĩ thú y về loại dầu gội đầu, phương pháp điều trị tại chỗ phù hợp được khuyến nghị, v.v. Chúng tôi không phải là Bác sĩ thú y và không thể trình bày chi tiết về các sản phẩm trực tiếp cho thú cưng.

 • Bạn gọi cho chuyên gia kiểm soát dịch hại như Imperial Pest Prevention càng sớm thì càng tốt. Do thiết bị được sử dụng, phần lớn các vị trí xử lý và nhiều loại sản phẩm, nên việc tìm kiếm một chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại gần như là một cuộc chiến không hồi kết đối với chủ nhà. Hãy nhớ làm theo Bản PDF Chuẩn bị Dịch vụ Bọ chét và Bọ ve này để đảm bảo việc điều trị kiểm soát dịch hại thành công nhất.

How Do I Prepare For a Flea or Tick Treatment 

  • Với một chương trình kiểm soát dịch hại thường xuyên, các phương pháp điều trị phun cỏ , phun thuốc cho cây bụi từ Imperial Pest Prevention và sự siêng năng tại nhà, ngôi nhà của bạn sẽ không còn Bọ chét, Bọ ve và các loài gây hại khác. Hãy nhớ rằng, phòng chống dịch hại Imperial đảm bảo bạn không bị dịch hại, hoặc chúng tôi sẽ trả lại miễn phí. Nhân viên văn phòng và kỹ thuật viên thân thiện của chúng tôi chỉ cách một cuộc điện thoại; liên hệ với chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi theo số 386-956-9506

  • Các bác sĩ cho biết:

  • Tất cả nội dung trong trang web bọ chét và bọ ve này đã được viết tay bởi Nhà côn trùng học Jonathan Stoddard và có bản quyền.

bottom of page